Question: Wat zijn de kosten van Lexa?

Het membership van 3 maanden kost 16,99 euro per maand (50,97 euro in totaal) en zal in 3 maandelijkse betalingen afgeschreven worden, terwijl het membership van 6 maanden 9,99 euro per maand kost (59,94 euro in totaal) en in 6 maandelijkse betalingen afgeschreven zal worden.

Wat kun je met gratis Lexa?

Gratis account op Lexa.nl Hoewel je met een Full Membership net iets meer kunt, kun je met een gratis account wel gebruik maken van de onderstaande functies: Je matches bekijken en analyseren. Partnervoorstellen bekijken met de Lexa Shuffle. Onlinelijst inzien (bekijk wie online is)

Join us

Find us at the office

Adkin- Stees street no. 79, 76455 Moroni, Comoros

Give us a ring

Maloni Ronnau
+29 783 443 860
Mon - Fri, 9:00-21:00

Join us