Question: Wat is een leuke Datingapp?

OkCupid. Ook OkCupid laat je naar links of rechts swipen op fotos, maar in vergelijking tot Tinder is er in deze app meer focus op je profiel. Zo krijg je de mogelijkheid om allerlei vragen te beantwoorden, waardoor je meer vertelt over wat je leuk vindt en hoe je in het leven staat.

Wat is de grootste datingsite?

website van match.com staat dat de datingsite wereldwijd nummer één is. zijn en Relatieplanet claimt tot slot de grootste in de Benelux te zijn. grootste is. Je kunt ze rangschikken op bezoekers, leden of actieve leden.

Hoeveel one night stands?

Uit Brits onderzoek, uitgevoerd onder 1.000 vrouwen boven de twintig die een lange relatie kennen, hebben of getrouwd zijn, blijkt dat 48 procent van de vrouwen in de twintig een one-night-stand had.

Join us

Find us at the office

Adkin- Stees street no. 79, 76455 Moroni, Comoros

Give us a ring

Maloni Ronnau
+29 783 443 860
Mon - Fri, 9:00-21:00

Join us